בדיקה וניהול תיק ביטוחי משפחתי באופן הוליסטי

הנושא של בדיקה וניהול תיקי ביטוח משפחתיים הוא ליבת העשייה של הסוכנות שלנו.

אנו מנהלים מעל ל- 1,000 תיקי לקוחות משפחתיים מלאים אשר כוללים את כל הביטוחים הרלוונטיים למשפחה:

פנסיה , גמל , השתלמות , ביטוחי חיים, ביטוחי אבדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות , ביטוחי סיעוד, ביטוחי מחלות קשות, ביטוחי תאונות אישיות ועוד.

אנו מקפידים שתיקי המבוטחים של לקוחותינו יהיה מנוהלים ומיטביים:

  1. קיום של כל הקופות והביטוחים הנדרשים שבהם מעוניינת המשפחה
  2. שמירה על הכיסויים הביטוחים עדכניים ורלוונטיים בהתאם לשינויים בענף הביטוח
  3. הקפדה על כך שהעלויות והביטוחים יהיו הוגנים ונמוכים ככל הניתן ביחס לשוק
  4. וידוא שאין למשפחה ביטוחים כפולים או ביטוחים מיותרים שאין בהם צורך ביטוחי אמיתי
  5. בדיקה שהכספים של המשפחה מנוהלים בגופים וחברות שבהם התשואות טובות ביחס לשוק
  6. אחת לשנה עד שלוש (בהתאם לבקשת המשפחה) אנו עורכים פגישה מסודרת שבה עוברים יחד עם המשפחה על כלל הביטוחים ומבוצע תהליך של התאמת צרכים ביטוחיים. זאת בכדי לוודא שאכן בני המשפחה
    יודעים ומבינים איזה ביטוחים יש להם וכמה הם משלמים על כל ביטוח.
  7. במקרה של שינויים משמעותיים בענף אנו מעדכנים את כלל המבוטחים על כך


אנו נשמח מאוד לקבל אל הסוכנות שלנו משפחות חדשות 


טרם הצטרפות אנו נקיים פגישה מסודרת  ונעבור ביחד על התיק ה- ביטוחי הנוכחי: פנסיות, גמל , השתלמות , ביטוחים פרטיים כמו חיים / בריאות / סיעוד / מחלות וקשות ועוד. נבין מה יש כיום ונבצע התאמות במידת הנדרש בהתאם לרצונות המבוטחים ולשינויים בענף הביטוח.  

כמובן שרק אם פגישת ההיכרות תהיה מוצלחת מבחינת שני הצדדים יבוצעו שינויים ונתחיל בדרך המשותפת.