ביטוח נסיעות לחו"ל

הכיסוי הביטוחי לנסיעות לחו"ל הוא כיסוי מאוד חשוב ועתיר שירות.

כאשר חל שיבוש למבוטח בעת שהות בחו"ל כמעט תמיד מדובר במקרה חירום שמצריך עזרה מהירה ומקצועית מצד חברת הביטוח.

זו הסיבה שאנחנו כסוכנות ביטוח בחרנו לעבוד עם שתי חברות הביטוח המובילות בתחום : Passport Card ו- "הראל חברה לביטוח" אשר מתמחות במתן שירות בזמן אמת

כמובן שכל אירוע שבו יש קושי או בעיה מול חברת הביטוח אנו מתערבים בכדי לקדם את הטיפול

חשוב להדגיש שמאחר והכיסוי מפוקח והוגדר על ידי המפקח על הביטוח, ביטוח נסיעות לחו"ל הוא כיסוי דומה מאוד בכל החברות מבחינת הכיסויים וגבול האחריות.

בכיסוי מסוג זה יש מספר לא מבוטל של הרחבות שניתן להוסיף כמו כבודה, ביטול / קיצור נסיעה, הרחבה לקורונה , ספורט אתגרי ועוד.כיסוי
 גבול אחוריות להוצאות רפואיות   5,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
 הוצאות בגין תרופות  4001,5001,5001,500450
 חבות כלפי צד ג'  100,000150,000100,000150,000100,000
 איתור חיפוש וחילוץ 250,000250,000500,000300000250,000
 טיפול חירום בשיניים  5504001,500600550
 כבודה 2,5002,2502,5002,0002,500
 ביטול  נסיעה מסיבה רפואית  4,0005,0006,0007,0004,000
  קיצור נסיעה מסיבה רפואית  8,0007,0006,0008,000
לא ניתן לרכוש בעת אשפוז של קרוב מדרגה 1 ניתן לרכוש גם בעת אשפוז של קרוב מדרגה 1 ניתן לרכוש גם בעת אשפוז של קרוב מדרגה 1 לא ניתן לרכוש בעת מחלקה של קרוב מדרגה 1 
המשך טיפול רפואי בארץללאכלול ללאללאללא
 הריון בכפוף לסיום הנסיעה לפני שבוע 32, הריון מעל גיל 39 בתוספת רפואית 250,000$ הריון עד שבוע 32 למבוטחת עד גיל 42 350,000$ הריון עד שבוע 32 למבוטחת עד גיל 42 200,000$ הריון עד שבוע 30 200,00 בכפוף לסיום הנסיעה לפני שבוע 31,הריון מעל גיל 42 בתוספת רפואית 250,000$
השתתפות עצמית 50$ למעט שימוש בכרטיס פספורטכארד50$ למעט שימוש בכרטיס באפליקציהללא 50$ למעט שימוש בכרטיס באפליקציה